Zastaw w lombardzie to popularny sposób na szybkie pozyskanie gotówki. Najczęściej jest to rozwiązanie krótkoterminowe, wiąże się ono jednak z pewnymi konsekwencjami, jeśli zastaw nie zostanie odebrany. Zazwyczaj skutkuje to zatrzymaniem przedmiotu przez komis. Jednak może mieć różne następstwa, w zależności od warunków umowy zawartej z lombardem.

Co oczywiste, dla lombardu prowizje i odsetki stanowią rekompensatę za ryzyko i czas udostępnienia pożyczki w przypadku nieodebrania zastawu. Warunki różnią się pomiędzy placówkami, dlatego przed oddaniem przedmiotu pod zastaw dokładnie zapoznaj się z zapisami kontraktu i zasięgnij porady prawnej w razie niejasności. Sprawdź, jak działa zastaw w lombardzie i co się dzieje z nieodebranym zastawem.

Na czym polega zastaw w lombardzie?

Lombard to instytucja, która udziela pożyczek pod zastaw różnych przedmiotów np.: biżuterii, elektroniki, instrumentów muzycznych, a jeśli chodzi o lombard w Płocku – nawet samochodów. Zastaw taki jest zabezpieczeniem pożyczki, a jej kwota zależy od wartości zastawionego przedmiotu.

Jak wygląda pożyczka pod zastaw w lombardzie?

  1. Zanim przyniesiesz przedmiot, sprawdź, jakie są zasady zastawianych w lombardzie – każda placówka ma różne reguły i umowa spisywana jest na ich podstawie.
  2. Pracownik lombardu ocenia wartość przedmiotu i ustala kwotę pożyczki.
  3. Jeśli akceptujesz warunki pożyczki, zawierana jest umowa lombardowa. W umowie określa się m.in. kwotę pożyczki, termin spłaty, oprocentowanie, a także warunki przechowywania i ubezpieczenia przedmiotu zastawionego.
  4. Pieniądze otrzymujesz od razu, a Twój przedmiot pozostaje w lombardzie do czasu spłaty pożyczki.

Co się dzieje z przedmiotem zastawionym w lombardzie?

Zastawiona rzecz jest w lombardzie składowana w bezpiecznych warunkach. Sprawdzone placówki, takie jak nasz lombard w Płocku, ma ubezpieczenie chroniące wartościowe przedmioty przed ryzykiem kradzieży czy uszkodzenia.

W przewidzianym terminie pożyczkobiorca ma możliwość uregulowania całej kwoty zobowiązania, na którą składa się pierwotna pożyczka powiększona o naliczone zgodnie z umową odsetki. Dopełniając tego obowiązku, nabywa on prawo do odzyskania przedmiotu pozostawionego uprzednio w lombardzie tytułem zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Co się dzieje, gdy nie odbierzesz zastawu?

Gdy nie odbierzesz zastawionego przedmiotu w lombardzie w wyznaczonym terminie, przeważnie jest to czas od 30 do 90 dni (w zależności od umowy), następują pewne konsekwencje. Przede wszystkim, przedmiot, który został zastawiony, przechodzi na własność lombardu, a ten najczęściej decyduje się na jego odsprzedaż. Pozwala to na pokrycie kosztów wcześniej niespłaconej przez klienta pożyczki.

Tak więc, w praktyce, przedmiot zastawiony w lombardzie zostaje wystawiony na sprzedaż. Ustalana cena sprzedaży kalkulowana jest w taki sposób, by pokryć, z jednej strony, wartość niespłaconego zadłużenia, ale również, uwzględnić dodatkowe koszty związane z przechowywaniem rzeczonego przedmiotu.

Czy można uniknąć utraty zastawu?

Cóż, pożyczkę najlepiej spłacić w terminie. Jeżeli jednak, z różnych przyczyn, nie masz możliwości wypełnienia tego zobowiązania, skontaktuj się niezwłocznie z placówką – zapytaj o możliwość przedłużenia umówionego terminu. Wiele lombardów, co warto nadmienić, charakteryzuje się sporą dozą elastyczności i, z reguły, wykazuje chęć do negocjacji dogodnych dla obu stron warunków.

Zawsze upewnij się, że rozumiesz zasady zastawu w lombardzie, zanim zdecydujesz się na zastawienie cennego przedmiotu. Co ważne, korzystaj z usług zaufanych lombardów, takich jak PETEL, lombard w Płocku, które działają zgodnie z prawem.

AUKCJE ALLEGRO