Zastaw w lombardzie to popularny sposób na szybkie pozyskanie gotówki. W zamian za wartościową rzecz, taką jak biżuteria, elektronika czy narzędzia, otrzymujesz pożyczkę, którą musisz spłacić w określonym terminie. Co jednak, gdy w tym czasie nie uda się zebrać potrzebnej kwoty na spłatę zadłużenia?

Tu pojawia się pytanie, jak działa zastaw w lombardzie i czy można taki zastaw przedłużyć? Otóż możliwość przedłużenia zastawu zależy od regulaminu danego lombardu. Ogólnie rzecz biorąc, w większości placówek, także w naszym lombardzie w Płocku, można przedłużyć zastaw, nawet więcej niż jeden raz, choć zwykle odbywa się to pod pewnymi warunkami.

Na czym polega zastaw w lombardzie?

Umowa pożyczkowa, inaczej umowa lombardowa, umożliwia klientowi oddanie pod zastaw lombardowi rzeczy wartościowej w zamian za pieniądze. To pracownik lombardu dokonuje wyceny wartości zastawu i ustala kwotę pożyczki – nie wyższą jednak niż wartość rynkowa zastawu. Klient od razu pozyskuje fundusze, a lombard staje się depozytariuszem zastawu do czasu spłaty zobowiązania.

Standardowa umowa pod zastaw w lombardzie zawierana jest zazwyczaj na okres od 30 do 90 dni kalendarzowych. W tym czasie klient ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Zasady przedłużania zastawu

Możliwość przedłużenia zastawu w lombardzie zależy zasad zapisanych w regulaminie placówki. Zazwyczaj w większości lombardów można przedłużyć zastaw wielokrotnie, pod warunkiem że:

  • spłacisz odsetki naliczone za dotychczasowy okres pożyczki;
  • wniesiesz opłatę za przedłużenie zastawu (ta jest zwykle naliczana procentowo od wartości pożyczki);
  • przedmiot zastawu nadal będzie miał wystarczającą wartość, aby zabezpieczyć pożyczkę.

Sama procedura przedłużania zastawu polega najczęściej na uiszczeniu opłaty za dodatkowy okres oraz naliczonych odsetek. Zaś nowy termin spłaty ustalany jest w umowie między klientem a lombardem.

Ile razy można przedłużyć rzeczy zastaw w lombardzie?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile razy można przedłużyć zastaw w lombardzie. W praktyce zależy to od regulaminu lombardu oraz od sytuacji klienta. Niektóre lombardy pozwalają na kilkukrotne przedłużenie umowy, inne zaś mogą wprowadzać ograniczenia co do liczby przedłużeń. Jeszcze inne placówki oferują automatyczne przedłużanie zastawu.

Należy jednak pamiętać, że z każdym przedłużeniem rosną koszty pożyczki. Odsetki i opłaty za przedłużenie kumulują się, co może prowadzić do sytuacji, w której spłata zobowiązania stanie się zbyt uciążliwa.

Korzyści i ryzyka przedłużania zastawu

Przedłużenie zastawu w lombardzie jest korzystne, ponieważ daje dodatkowy czas na spłatę pożyczki i wykup zastawionego przedmiotu. Ale to, co jest z założenia korzystne, często ma również wady – każda prolongata to więcej opłat, które w ostateczności mogą być całkiem wysokie.

Jednakże jest wiele sytuacji, gdzie przedłużenie zastawu może być dobrym rozwiązaniem, np. gdy:

  • tymczasowo tracisz płynność finansową, ale jesteś pewien, że w krótkim czasie będziesz w stanie spłacić pożyczkę,
  • potrzebujesz więcej czasu na znalezienie kupca dla zastawionego przedmiotu,
  • chcesz uniknąć sprzedaży przedmiotu po zaniżonej cenie, jeśli jego wartość rynkowa w danym momencie jest niska.

Potrzebujesz gotówki? Odwiedź Petel, lombard w Płocku, który oferuje szybkie pożyczki pod zastaw wartościowych przedmiotów, a przedłużenie zastawu w lombardzie jest opcją dostępną dla klientów potrzebujących więcej czasu na spłatę pożyczki. Pracownicy z chęcią odpowiedzą na dodatkowe pytania.

AUKCJE ALLEGRO